Kokemusta, verkostoitumista ja kehitystyötä parempien sosiaali-ja terveyspalveluiden hyväksi


Hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Haluan kehittää sote-palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta yhdenvertaiseksi sekä kestäviksi monialaisessa yhteistyössä alalla toimivien tahojen kanssa.

Olen aktiivisesti mukana useassa järjestössä luottamustehtävissä ja jaan oman kokemukseni, tietoni ja näkemykseni toimintojen kehittämisessä.

 

Keski-uudenmaan soten työntekijänä minulla on laajasti kokemusta ja tietoa Keusoten organisaatiosta, palveluista ja siitä mitä niissä on kehitettävää, jotta laadukkaat, tarpeenmukaiset ja yhdenvertaiset palvelut olisivat kaikkien saatavilla vaivattomasti ja nopeasti.💚

Alalla työskentelevien työolot, motivaatio sekä jaksaminen tulee turvata, työn tulee olla merkityksellistä tekijälleen, resursseja tulee olla riittävästi ja siitä tulee saada riittävä korvaus.  Laadukkaiden palveluiden edellytys on että työntekijät voivat hyvin.💚

Palveluita ja organisaatiota tulee kehittää tarpeenmukaisiksi ottaen huomioon taloudellisuus, ekologisuus, yhdenvertaisuus ja kestävyys kaikilta osin. 💚

Yhteydenotto

Kirjoita minulle

Pasi Solonen
Järvenpää, Finland
pasi.solonen@gmail.com

Soita Minulle

puh.0504404407