Niin se on- Jotain niin oikeaa

- Rohkeutta muuttaa maailmaa-
ja itseämme 

-Merkitystä sanojen takana-

Olen 2021 Kuntavaaleissa ehdokkaana Järvenpään vihreiden listalla. Haluan olla kehittämässä ja varmistamassa kaikille turvallisen Järvenpään missä on hyvä elää, käydä koulua, harrastaa, liikkua ja yrittää läpi elämän. 
Haluan tuoda ja jakaa oman kokemukseni, tietoni ja ajatukseni yhteiseen käyttöön, yhteiseksi hyväksi.💚

Me kaikki vaikutamme toisiimme ja ympäristöömme eri tavoin, yksi ihminen vaikuttaa moniin ympärillään ja nämä monet edelleen moniin, vaikutus kertaantuu ja jokaisen teoilla, sanoilla ja vaikutuksella on merkitystä. Laitetaan hyvä kiertämään, vaikuta sinäkin. Yksi sana, teko tai ajatus voi saada aikaan suuria tapahtumaketjuja. 💚

Sinulla on merkitystä. 💚
 

-Kokemusta ja kokemusasiantuntijuutta

Englanniksi: expert by experience.

Tätä kokemusasiantuntijuutta mitä elämän polun varrella on kertynyt monenlaisista tehtävistä ja elämäntilanteista kannattaa käyttää myös yhteisten asioiden hyväksi ja edistämiseksi, sekä kehitystyössä palveluiden saamiseksi entistä asiakaslähtöisemmiksi. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Päätöksiä tehdessä pitää ottaa huomioon niiden vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen kokonaisvaltaisesti sekä inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, eettisyys ja ekologisuus 💚

Sosiaalinen tasa-arvo

inhimillisyys yhdenvertaisuus

Epätasa-arvoisuus näkyy esimerkiksi näin: Palvelut eivät ole tasa-arvoisesti saatavana, ovat kaukana ja niitä on vähemmän. Hyvin toimeentulevilla ja työssäkäyvillä on enemmän valinnan mahdollisuuksia kuin työttömillä. Myös sosiaalinen, terveydellinen tai kulttuurinen tausta voi vaikuttaa palveluiden saamiseen tasapuolisesti.

Kaikki Ihmiset on kohdattava tasa-arvoisina itsenäisinä toimijoina ja vaikuttajina joilla on sama mahdollisuus koulutukseen, työhön, sivistykseen, harrastuksiin ja kulttuuriin. Kaikilla tulee olla mahdollisuus saada osallisuuden kokemuksia sekä kokea olevansa merkityksellinen ja tarpeellinen omassa elämässään. 💚
 

Kuka voi asettaa itsensä toisten yläpuolelle, olla parempi kuin muut, kenen ihmisen elämä on tärkeämpi kuin muiden. 💚


Annetaan monimuotoisuuden ja eri kulttuurien kukoistaa. Me kaikki olemme erilaisia ja voimme oppia jotakin toisiltamme. 💚

Sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja kulttuurisesti kestävä kehitys

Sosiaalinen kestävyys näkyy tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisena.

Ennalta ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä ja tuetaan sosiaalista kuntoutumista 💚

Tänä aikana myös sairauksien ennaltaehkäisy on suuressa roolissa COVID-19 muodossa. Pidetään huolta omasta hygieniasta ja ennaltaehkäistään sairastumisia ja siitä aiheutuvia kuluja, henkistä ja fyysistä kärsimystä sekä tuetaan terveydenhuollon kestävyyttä. 💚
Lisätään uusiutuvan energian käyttöönottoa ja tuetaan investointeja lämpöpumppuihin, maalämpöön, aurinko,- vesi ja tuulivoimaan luontoa kunnioittaen.

Tehdään edullisia ja ekologisia valintoja. 💚

Kulttuurinen kestävyys toteutuu kulttuurien säilyttämisellä , varjelemisella ja kehittymisellä, kunnioitetaan omaa kulttuuriperimää, mahdollistetaan ja annetaan tilaa vapaalle henkiselle  toiminnalle sekä eettisyyden kasvulle. 💚

Yhteydenotto

Kirjoita minulle

Pasi Solonen
Järvenpää, Finland
pasi.solonen@gmail.com

Soita minulle

050-440 4407