Kokemusta, verkostoitumista ja kehitystyötä 

Arvot, asiat, yhdessä

Hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat minulle tärkeitä asioita sekä mielenterveys- ja päihdeasiat erityisesti. 

Haluan olla mukana kehittämässä sote-palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta yhdenvertaisiksi sekä kestäviksi kaikkien kanssa yhteistyössä. Asiakkaat ja työntekijät on myös otettava mukaan palveluiden kehittämiseen.

Keski-Uudenmaan soten työntekijänä ja JHL:n luottamustehtävissä toimivana minulla on oma kokemus ja tieto Keusoten organisaatiosta ja palveluista sekä siitä mitä niissä on kehitettävää työntekijän sekä asiakkaan näkökulma huomioiden. 💚

Sote-alalla työskentelevien työoloista, hyvinvoinnista ja jaksamisesta tulee pitää huolta, työn tulee olla merkityksellistä tekijälleen, resursseja tulee olla riittävästi ja siitä tulee saada riittävä korvaus.  Laadukkaiden palveluiden edellytys on, että työntekijät voivat hyvin ja pysyvät työssä pitkäaikaisesti.💚

Palveluita sekä organisaatiota tulee rohkeasti kehittää tarpeenmukaisiksi, ottaen huomioon taloudellisuus, ekologisuus, yhdenvertaisuus ja kestävyys kaikilta osin. 💚

Yhteydenotto

Kirjoita minulle

Pasi Solonen
Järvenpää, Finland
info@pasisolonen.fi

Soita Minulle

puh.0504404407