Aluevaaliohjelmani

ÄÄNESTÄ- Ennakkoäänestys 12.1.-18.1. Aluevaalit 23.01.2022

Tässä joitakin vaaliteemojani, joista olen julkaisemassa myös blogitekstejä. Seuraa julkaisujani ajankohtaista osiossa.

  • Henkilöstön hyvinvointi, saatavuus ja pysyvyys on laadukkaiden palveluiden perusta. Hyvinvointialue on työnantaja, joka haluaa sitoutua työntekijöihinsä. Työn joustavuus ja työntekijöiden osallisuus töiden suunnittelussa sekä kehittämisessä lisäävät työn mielekkyyttä.

  • Yhdenvertainen yhteiskunta pitää huolen erityisesti heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä, kuten ikääntyneistä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujista sekä pienituloisista, ja huomioi palveluiden järjestämisessä myös Suomeen muuttaneet ihmiset.

  • Kestävä ja yhdenvertainen yhteiskunta auttaa tulevat sukupolvet alkuun elämässään. Panostus lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä perheiden matalan kynnyksen palveluihin ja koulujen oppilashuoltoon on ensiarvoisen tärkeää.

  • Alueellinen tasa-arvo palveluiden saavutettavuudessa huomioitava. Joukkoliikennettä on kehitettävä alueella vastaamaan palveluverkon vaatimuksia. Otetaan käyttöön myös liikkuvia sekä etäpalveluita.

  • Hyvinvointipalveluiden järjestäminen on myös ilmastokysymys ja ilmastonmuutoksen torjunta terveysteko. Hyvinvointialueen tavoitteeksi täytyy ottaa hiilineutraalius ja huomioida ekologisuus ja kestävyys kaikissa hankkeissa.