Millaisen tulevaisuuden haluamme ?

Kuva: Pasi Solonen, Nepal
Kuva: Pasi Solonen, Nepal

Tulevaisuus on meidän käsissämme! 🌱

Annetaan jälkipolvillemme Järvenpää jossa on turvallista ja hyvä elää sekä palvelut ovat tasapuolisesti ja helposti kaikkien saatavilla. 💚

Allekirjoitan JHL:n kuntaremontti 2021-2025 vaaliteesit ja olen niihin sitoutunut JHL_kuntavaaliesite_2021_vaakaA5-1.pdf

  • Yhteiskunnan on taattava jokaiselle jäsenelleen reilut mahdollisuudet oman elämänsä rakentamisessa.
  • Jokaista ihmistä kohdellaan yhdenvertaisesti eikä ketään syrjitä uskonnon, mielipiteen, sukupuolen, seksuaalisuuden tai ihonvärin vuoksi.
  • Koulutus, hoiva, sosiaaliturva ja terveydenhuolto ovat perusoikeuksia, joiden saaminen tulee riippua tarpeesta, ei maksukyvystä tai asemasta yhteiskunnassa.
  • Ehdokas kannattaa työntekijöiden sananvaltaa työhönsä liittyvissä kysymyksissä sekä sopimisen kulttuuria.

 
Kaikilla on oikeus hyvään elämään ja terveyteen tuloista tai varallisuudesta riippumatta. 💚

Jokaisella terveysongelmista kärsivällä on oikeus päästä nopeasti asianmukaiseen hoitoon. 💚

Säilytetään Vanhankylänniemi vapaa-ajan virkistäytymisalueena ja rakentamattomana. 💚

Lähimetsät, joiden arvo on edelleen korostunut kaupunkilaisten vapaa-ajan virkistäytymisalueina, säilytetään jotta ne ovat kaikkien saavutettavissa.   💚

Kaikille taataan turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö. 💚

Heikoimmassa asemassa olevien
hyvinvointia ja osallisuutta vahvistetaan. 💚

Tuetaan yhdistysten ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia, niiden toiminnan kautta mahdollistuu ja lisääntyy kuntalaisten hyvinvointi, terveys, osallisuuden mahdollisuudet, merkityksellisyys elämässä, yhteisöllisyys ja yhdessätekeminen. 💚

Tuetaan ja kehitetään koulutusta, sivistystä ja kulttuuria edelleen. Järvenpää on kulttuurikaupunki. 💚

Ennaltaehkäistään mielenterveyden ongelmien syntymistä. 💚
 
Helpotetaan mielenterveyspalveluihin ja psykoterapiaan pääsyä. 💚

Terapiatakuun toimenpideehdotukset saatetaan käyttöön pikaisesti ja kaikille taataan mahdollisuus yhdenvertaisiin mielenterveyspalveluihin ja terapioihin, tällä ennaltaehkäistään raskaampia ja kalliimpia erikoissairaanhoidon palveluita myöhemmin, mikäli tilanteeseen saadaan tarpeenmukaista apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 💚

Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja parannetaan niiden saavutettavuutta. 💚

Lisätään pitkän kuntoutuspsykoterapian rinnalle lyhytterapioita perusterveydenhuoltoon ja psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. 💚

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan käyttöä lisätään palveluissa ja niiden kehittämisessä, sekä vahvistetaan heidän asemaansa. 💚

Päihdeongelmaisten oikea-aikaiseen kuntoutukseen kohdennetaan lisää resursseja, kuten myös heidän läheistensä hyvinvointiin kiinnitetään huomiota 💚

Pienten ryhmien ääni saatetaan kuuluviin päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa.💚

Kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon vihreät arvot, ekologisuus, taloudellisuus ja kestävä kehitys. 💚
 
Mielenterveys- ja päihdehoitolain uudistaminen saatetaan loppuun. 💚

Maailmanlaajuisesti, ilmastonmuutos pysäytetään, luonnon tuhoaminen ja lajikadot estetään, luonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä vaalitaan. 💚

Miltä kuulostaa, oletko mukana? 💚 

Kuva: S.Savola, Espoo
Kuva: S.Savola, Espoo