Työhyvinvointi, työntekijöiden arvostus ja työn merkityksellisyys

05.01.2022

Henkilöstön hyvinvointi, saatavuus ja pysyvyys ovat laadukkaiden palveluiden perusta. Hyvinvointialue on työnantaja, joka haluaa sitoutua työntekijöihinsä. Työn joustavuus ja työntekijöiden osallisuus töiden suunnittelussa sekä kehittämisessä lisäävät työn mielekkyyttä.

Mitä minulle merkitsevät sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen? "Minulle työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää, jotta tarvittavat sote-palvelut olisivat laadukkaita, niitä olisi nopeasti saatavana ja työntekijät pysyisivät jaksavina sekä kokisivat työnsä merkitykselliseksi.

Katson asiaa myös itse työntekijänä sekä JHL:n aktiivitoimijana. Tavoitteeni on edesauttaa aktiivisen yhteiskunnallisen toiminnan kautta työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämistä, työssä jaksamista ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamista."

Tiedämme, että laadukkaiden palveluiden edellytys on, että työntekijät voivat hyvin ja pysyvät työssä pitkäaikaisesti. Tiedämme myös, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän eli hyvinvointialueen työntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta ja sairaslomia on ollut paljon.

Alalla työskentelevien työolot, motivaatio sekä jaksaminen tulee turvata, jotta palvelut pystytään toteuttamaan kestävästi ja jottei palveluiden saatavuus kärsi. Yksi työn mielekkyyttä lisäävä tekijä on työn kokeminen merkitykselliseksi. Selvää on, että resursseja tulee olla riittävästi, jotta työntekijät jaksavat työssään, pystyvät tekemään työnsä hyvin ja ammattietiikan mukaisesti. Näin myös palvelut ovat hyvinvointia sekä terveyttä edistäviä. Sopivassa työympäristössä, työskentelytavoilla ja riittävillä resursseilla työn tekeminenkin on palkitsevampaa. Työntekijöiden arvostaminen näytetään myös taloudellisilla toimilla. Palkkauksen tulee olla yhdenvertainen, avoin ja läpinäkyvä.

Palkkojen harmonisointi pitää tehdä korkeimman tason mukaisesti, jotta samasta työstä ja samantasoisista tehtävistä maksetaan sama palkka kaikille!

Työntekijöillä on myös usein sellaista erityisosaamista, jota he käyttävät työyhteisön ja asiakkaiden hyväksi normaalien työtehtävien yhteydessä ja niiden lisäksi. Tämä pitäisi huomioida henkilökohtaisten palkanlisien muodossa. On kaikkien etu, että osaavat työntekijät pysyvät työssään ja pääsevät käyttämään laajaa osaamistaan, eivätkä etsi toista työpaikkaa tai muita työtehtäviä, joissa sitten pääsevät käyttämään koko osaamistaan tai, missä se huomioidaan palkassa. Työn mielekkyys lisääntyy, kun omasta osaamisestaan saa tunnustusta sekä arvostusta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöistä on jo nyt huutava pula ja kaikkiin tehtäviin ei saada ammattitaitoisia työntekijöitä. Toimintoja on jouduttu jopa sulkemaan työvoimavajauksen vuoksi ja hoitojonot ovat kasvaneet. Nyt ei ole varaa kasvattaa jonoja enempää. Hoitovelkaa on tullut jo riittävästi.

Palveluiden kustannustehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus kasvavat yhdessä työntekijöiden hyvinvoinnin paranemisen myötä.

Tämä on kaikkien alueen asukkaiden sekä kuntien etu.

Keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseksi:

 • Vaikutusmahdollisuus omaan työhön ja sen suunnitteluun
 • Aikaa osaamisen kehittämiselle, oppimiselle ja harjoittelulle sekä oheistyölle
 • Mahdollisuus kehittyä ja edetä urapolulla
 • Aikaa palautua
 • Aikaa pohtia työtä yksin sekä yhdessä työryhmän kanssa esimerkiksi työnohjauksen keinoin
 • Myönteinen vuorovaikutus, palautteen antaminen ja saaminen
 • Vastavuoroinen toiminta ja toisilta oppiminen
 • Oikeudenmukainen kohtelu
 • Puheeksi ottaminen, jos huomaan, että omassa tai toisen jaksamisessa on vaikeuksia
 • Kaikkeen häirintään puuttuminen, niin työtovereiden, asiakkaiden, esihenkilöiden kuin yhteistyöverkostojen suunnalta
 • Yhteiset epäviralliset kahvihetket ja yhdessäolon mahdollistamista muutoinkin kuin työtehtäviä hoidettaessa
 • Jos työntekijä esittää huomioita tai organisaatiota koskevia parannusehdotuksia, sitä ei tarvitse katsoa arvosteluksi vaan haluksi kehittää organisaatiota, työyhteisöään ja omaa työtään.
 • Palkkaus avoimeksi, myös henkilökohtaiset palkanlisät, erityisosaaminen ja perustyöhön lisäarvoa tuova osaaminen ja tekeminen tunnustettava henkilökohtaisten palkanlisien muodossa.
 • Työntekijät pitää nähdä ja kohdata kokonaisina ajattelevina ihmisinä eikä vain resursseina, joita voi siirrellä tarpeen mukaan.

Minkä asioiden sinä koet lisäävän työssä jaksamistasi, merkityksellisyyden kokemusta ja työsi arvostusta?

Kerro, ota kantaa ja tule juttelemaan kanssamme.  Olen tavattavissa la 8.1. klo 10-13 Järvenpään Torilla. Vihreiden teltta on kävelykadulla Prisman ja Instrumentariumin välisellä alueella.

Mikä on hyvinvointialue? Tulevaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu nykyiset kuusi Keusoten kuntaa, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Pornainen, Mäntsälä ja Nurmijärvi. "Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen." Lisää tietoa aiheesta linkistä: https://soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue

#aluevaalit #aluevaalit2022 #aluevaalit22 #järvenpää #mäntsälä #pornainen #hyvinkää #nurmijärvi #tuusula #vihreät #järvenpäänvihreät #uudenmaanvihreät #jhl #jhl873 #keskiuudenmaansote #uusivuosi #hyvinvointialue #keskiuusimaa