Mitä muuta pidän tärkeänä


Yhdenvertaisuus💚 Hyvinvointi 💚 Osallisuus💚 

Mielenterveys💚 Terveys 💚

Sosiaalinen tasa-arvo💚

Jokaisella on vapaus elää sellaista oman näköistä elämää kuin haluaa, muita vahingoittamatta ja sallii saman myös muille.💚

Vapaa henkinen kasvu ja kehitys 💚

Ihmisoikeudet 💚 Kuulluksi tuleminen 💚

Köyhyyden torjuminen 💚

Kaikilla sama mahdollisuus työhön, koulutukseen, kulttuuriin, harrastuksiin ja sivistykseen 💚

Vihreät arvot, kestävä kehitys 💚

Yhdessä tekeminen- yhteisöllisyys- Ihminen ei sitoudu organisaatioihin vaan toisiin ihmisiin 💚 

Kehitän itseäni jatkuvasti elämän eri osa-alueilla. Olen luova ja yhdistelen asioita luovasti eri yhteyksistä luoden uusia toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Minulla on kokemus mielenterveys- ja päihdeongelmista, niiden hoidoista ja kuntoutumisesta, työttömyydestä sekä velkaantumisesta.